Zapisniki sej in nadzorov Nadzornega odbora Občine Šoštanj

Seja je potekala dne 01.12.2014