Ureditev parkirišča pred gasilskim domom v Šoštanju

09.08.2019 Področje za splošne zadeve 609