Vloga za oprostitev NUSZ zaradi socialne ogroženosti

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE