SKLEP o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Šoštanj do izteka mandatne dobe Občinskega sveta Občine Šoštanj