Zahteva za soglasje Občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom