Pobuda za spremembo namenske rabe prostora

Pravna podlaga v občini

Stroški v postopku