Izjava, da občina ne uveljavlja predkupne pravice

Pravna podlaga v občini

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku