Zahteva za izdajo MNENJA in SKLADNOST s prostorskih aktom - NEZAHTEVEN OBJEKT

Organizacijska enota