Zahteva za izdajo lokacijske informacije (NAMENSKA RABA in GRADNJA OBJEKTOV)

Organizacijska enota

Stroški v postopku