Podpis pogodbe za sanacijo plazu na LC 410 020 za odcepom Visočki vrh v Belih Vodah

09.05.2019 326