Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem

3320 Velenje