Revitalizacija zgodovinskega središča Šoštanj - Muzej usnjarstva 1. faza

EU projekti
V teku
29.08.2007
30.09.2009