Domov Organi občine Občinski svet 9. redna seja Občinskega sveta

9. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 18.11.2015

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) (Uradni list 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 10.12.2015
Tip objave: Odlok
ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE VILE ŠIROKO (Uradni list 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 11.12.2015
ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA MESTNO JEDRO ŠOŠTANJ (Uradni list 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 11.12.2015
PRAVILNIK o dopolnitvi Pravilnika o nagradah za izjemne dosežke in uspehe študentov (Uradni list 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 18.11.2015
SKLEP o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni list 7/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.11.2015
Začetek veljavnosti: 26.11.2015