Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE