Sanacija plazu na javni poti JP 910 170 v Topolšici pri Repasu

08.03.2019 409