Izdelava izvedbenega načrta in IG elaborata za zaščito stanovanjskih objektov pred skalnimi podori pod Pustim gradom v Šoštanju

15.03.2019 381