ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠOŠTANJ ZA LETO 2015

Predpisi, na katere predpis vpliva