Domov Obvestila in objave Uradni list 10/1998

Uradni list 10/1998

25.11.1998 1264
PRAVILNIK o štipendiranju (Uradni list 10/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.11.1998
Začetek veljavnosti: 10.12.1998
ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI ŠOŠTANJ (Uradni list 10/1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.11.1998
Začetek veljavnosti: 03.12.1998
Konec veljavnosti: 12.06.2015
SKLEP O IZBRISU NEPREMIČNIN V SPLOŠNI RABI (Uradni list 10/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.11.1998
Začetek veljavnosti: 25.11.1998
SKLEP O ODTUJITVI NEPREMIČNINE V K.O. ŠOŠTANJ (Uradni list 10/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.11.1998
Začetek veljavnosti: 25.11.1998
ODLOK O kategorizaciji občinskih cest v občini Šoštanj (Uradni list 10/1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.11.1998
Začetek veljavnosti: 25.11.1998
Konec veljavnosti: 05.05.2017
SKLEP O DOLOČITVI JAVNE INFRASTRUKTIRE NA PODRUČJU KULTURE V OBČINI ŠOŠTANJ (Uradni list 10/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.11.1998
Začetek veljavnosti: 25.11.1998