Domov Organi občine Občinski svet 6. redna seja Občinskega sveta

6. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 27.05.2015

Predpisi, sprejeti na tej seji

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠOŠTANJ ZA LETO 2015 (Uradni list 3/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2015
Začetek veljavnosti: 28.05.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šoštanj (Uradni list 3/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2015
Začetek veljavnosti: 29.05.2015
ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI ŠOŠTANJ (Uradni list 3/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2015
Začetek veljavnosti: 12.06.2015
Konec veljavnosti: 31.12.2018
SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradni list 3/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2015
Začetek veljavnosti: 27.05.2015
SKLEP o soglasju h kandidatu za direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni list 3/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2015
Začetek veljavnosti: 27.05.2015