Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šoštanj

Predpisi, na katere predpis vpliva